Bevegelsens lindring - lindringens bevegelse - Omsorgssamtale med barn

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Astri Melheim
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 168
ISBN: 978-951-765-742-6

Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 03:19