On asymptotic behavior of generalized Li coefficients

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anne-Maria Ernvall-Hytönen, Almasa Odzak, Medina Susic
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Taiwanese Journal of Mathematics
Volym: 22
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 1321
Artikelns sista sida, sidnummer: 1346

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 04:01