What is Foregrounded in Narratives: Hypotheses for the Cognitive Basis of Foregrounding

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brita Wårvik
Redaktörer: Tuija Virtanen
Förlagsort: Berlin
Publiceringsår: 2004
Förläggare: De Gruyter
Moderpublikationens namn: Approaches to Cognition through Text and Discourse
Seriens namn: Trends in Linguistics. Studies and Monographs
Nummer i serien: 147
Artikelns första sida, sidnummer: 99
Artikelns sista sida, sidnummer: 122
ISBN: 3110177919


Nyckelord

discourse, narratives

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 06:42