Review of Itzhak Benyamini, "Narcissist Universalism : A Psychoanalytic Reading of Paul's Epistles"

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Syreeni
Förläggare: Society of Biblical Literature
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Review of Biblical Literature
Tidskriftsakronym: RBL
Volym: 2015
Nummer: 4
eISSN: 1099-0321

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 07:48