On possibilistic correlation coefficient and ratio for fuzzy numbers

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fullér Robert, Harmati István Á., Mezei József, Várlaki Péter
Publiceringsår: 2011
Förläggare: WSEAS Press
Moderpublikationens namn: Recent Researches in Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases
Artikelns första sida, sidnummer: 263
Artikelns sista sida, sidnummer: 268

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 03:54