Differentiability of excessive functions of one-dimensional diffusions and the principle of smooth fit

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Paavo Salminen, Bao Ta
Förläggare: Polish Academy of Sciences; Institute of Mathematics
Förlagsort: Warsawa
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Banach Center Publications
Volym: 104
Artikelns första sida, sidnummer: 181
Artikelns sista sida, sidnummer: 199

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:44