ICO Iconographisk post. 2016: 2: Nordic review of iconography ; Nordisk tidskrift för bildtolkning

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Åbo Akademi
Nummer i serien: 2
ISSN: 2323-5586

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:02