New threats - old routines: Bureaucratic adaptability in the security policy environment

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Nicander
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
ISBN: 978-952-12-3283-1

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:07