Application of the catalyst wet pretreatment method (CWPM) for catalytic direct synthesis of H2O2

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Francesco Bizzotto
Förläggare: Universitá di Padova (in co-operation with Åbo Akademi University)
Publiceringsår: 2015


Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:10