Partial Order Reductions for Timed Systems

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Bengtsson, Bengt Jonsson, Johan Lilius, Wang Yi
Redaktörer: Davide Sangiorgi, Robert de Simone
Publiceringsår: 1998
Moderpublikationens namn: CONCUR'98 Concurrency Theory - 9th International Conference Nice, France, September 8–11, 1998 Proceedings
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Nummer i serien: 1466
Volym: 1466
Artikelns första sida, sidnummer: 485
Artikelns sista sida, sidnummer: 500
ISBN: 978-3-540-64896-3
eISBN: 978-3-540-68455-8
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:07