Eve, Rebecca, and Mary as prophetical images of the church

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Redaktörer: Pekka Lindqvist & Sven Grebenstein
Förlagsort: Winona Lake, Indiana, USA
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Åbo Akademi University & Eisenbrauns
Moderpublikationens namn: Take Another Scroll and Write. Studies in the Interpretive Afterlife of Prophets and Prophecy in Judaism, Christianity and Islam.
Seriens namn: Studies in the Reception History of the Bible
Nummer i serien: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 233
Artikelns sista sida, sidnummer: 254
ISBN: 978-952-12-3338-8
ISSN: 2342-5741

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 08:04