Tool Support for Transforming UML-Based Specifications to UPPAAL Timed Automata

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mehdi Nobakht, Dragos Truscan
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2013
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 22
ISBN: 978-952-12-2925-1

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 05:09