System Level Simulations

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Seppo Virtanen, Dragos Truscan, Sanna Määttä, Tomi Westerlund, Jouni Isoaho, Jari Nurmi
Redaktörer: Jari Nurmi
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2007
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Processor Design - System-On-Chip Computing for ASICs and FPGAs
Artikelns första sida, sidnummer: 405
Artikelns sista sida, sidnummer: 426
ISBN: 978-1-4020-5529-4
eISBN: 978-1-4020-5530-0

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 03:35