Flavones as Quorum Sensing Inhibitors Identified by a Newly Optimized Screening Platform Using Chromobacterium violaceum as Reporter Bacteria

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malena E. Skogman, Sonja Kanerva, Suvi Manner, Pia M. Vuorela, Adyary Fallarero
Förläggare: MDP
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Molecules
Volym: 21
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 11
eISSN: 1420-3049


Nyckelord

Anti-biofilm, Flavonoids, Screening

Senast uppdaterad 2019-15-11 vid 04:43