Mathscinet review of "Tangential interpolation-based eigensystem realization algorithm for MIMO systems" by Kramer and Gugercin

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Kurula
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Mathematical Reviews

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 05:14