Mathscinet review of "Stability analysis of Volterra functional equations by realization theory" by Abdalova and Reitmann

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Kurula
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Mathematical Reviews

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 03:57