Våldets gungbräda och ekonomiska öppningar: Riket Alger enligt Carl Reftelius

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emil Kaukonen
Redaktörer: Patrik Hettula, Fredrik Petersson, Laura Hollsten
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Historiska Samfundet i Åbo r.f.
Moderpublikationens namn: Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter
Seriens namn: Skrifter Utgivna av Historiska Samfundet i Åbo
Nummer i serien: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 79
Artikelns sista sida, sidnummer: 100
ISBN: 978-952-68515-1-8
eISBN: 978-952-68515-2-5

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 08:15