Våldets gungbräda och ekonomiska öppningar: Riket Alger enligt Carl Reftelius

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Emil Kaukonen
Editors: Patrik Hettula, Fredrik Petersson, Laura Hollsten
Place: Åbo
Publication year: 2016
Publisher: Historiska Samfundet i Åbo r.f.
Book title: Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter
Title of series: Skrifter Utgivna av Historiska Samfundet i Åbo
Number in series: 15
Start page: 79
End page: 100
ISBN: 978-952-68515-1-8
eISBN: 978-952-68515-2-5

Last updated on 2020-28-03 at 03:09