Mathscinet review of "Domination of discrete distributed systems" by Afifi, Joundi, Lasri, Magri

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Kurula
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Mathematical Reviews

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 03:53