Printed functionality on a multilayer coated paper

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saarinen Jarkko J., Bollstroem Roger, Maeaettaenen Anni, Ihalainen Petri, Peltonen Jouko, Toivakka Martti
Förlagsort: Osaka
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Japanese Society of Printing Science and Technology
Moderpublikationens namn: The 124th Fall Conference of the Japanese Society of Printing Science and Technology
Artikelns första sida, sidnummer: 64
Artikelns sista sida, sidnummer: 68


Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 04:16