En vårdvetenskaplig teori om interkulturellt vårdande - Att föda barn i en annan kultur

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anita Wikberg
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3057-8

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 06:31