The Asceticism of Isaac of Nineveh

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik Hagman
Förlagsort: Oxford
Publiceringsår: 2010
Seriens namn: Oxford Early Christian Studies
ISBN: 978-0-19-959319-4

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 03:52