The Asceticism of Isaac of Nineveh

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik Hagman
Förlagsort: Oxford
Publiceringsår: 2010
Seriens namn: Oxford Early Christian Studies
ISBN: 978-0-19-959319-4

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 05:56