On synthesis and characterization of sulfated alumina-zirconia catalysts for isobutene alkylation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: E. A. Vlasov, S. V. Myakin, M. M. Sychov, A. Aho, A. Yu. Postnov, N. V. Mal’tseva, A. O. Dolgashev, Sh. O. Omarov, D. Yu. Murzin
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Catalysis Letters
Volym: 145
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 1651
Artikelns sista sida, sidnummer: 1659
eISSN: 1572-879X


Abstrakt

The porous structure and surface acid–base properties of sulfated zirconia, alumina and alumina–zirconia applied in isobutylene alkylation were characterized using a variety of physico-chemical methods. Catalytic activity was related to catalyst physico-chemical properties.

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 03:24