Introduktion till Bottniska trästäder

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peter Ehrström, Madeleine Eriksson
Redaktörer: Peter Ehrström, Madeleine Eriksson
Förlagsort: Umeå, Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
Moderpublikationens namn: Bottniska trästäder
Seriens namn: Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar (Acta Regiae Societas Skytteanae), Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, Bottniska Studier
Nummer i serien: 69/73/2
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 16
ISBN: 978-951-98972-6-4
ISSN: 0560-2416, 0473-8063


Abstrakt

Det är mycket mera som förenar än åtskiljer bottniska trästäder från varandra. Gemensamt är bland annat att det på 1960- och 1970-talen revs värdefulla trähusmiljöer som ersattes med moderna byggnader. De städer och stadsdelar som ingår i Bottniska trästäder delar också likartade erfarenheter av att utgöra geografisk periferi och står på 2010-talet inför likartade utmaningar vad gäller det byggda kulturarvets framtid.


Nyckelord

byggt kulturarv, Gentrifiering, socioekonomisk omvandling, trähus, trästad

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 03:30