Tydlighet och öppenhet: Eller, varför de lutherska folkkyrkorna i Norden behöver en kombination av katolsk och anabaptistisk teologi för att möta framtiden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik Hagman
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Svensk Teologisk Kvartalskrift
Tidskriftsakronym: STK
Volym: 90
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 102
Artikelns sista sida, sidnummer: 110

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 04:36