Linking vital rates to invasiveness of a perennial herb

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ramula S.
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Oecologia
Volym: 174
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 1255
Artikelns sista sida, sidnummer: 1264
eISSN: 1432-1939

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 04:27