The importance of social capital in later life: Mental health promotion and mental disorder prevention among older adults

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna K. Forsman
Förläggare: Nordic School of Public Health NHV
Förlagsort: Gothenburg
Publiceringsår: 2012
ISBN: 978-91-86739-33-1

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 06:14