Svensk Exegetisk Årsbok 76 (2011)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato
Förläggare: Walter de Gruyter
Förlagsort: Berlin
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
Volym: 125
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 334
Artikelns sista sida, sidnummer: 335

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 06:05