Fiber engineering using Eucalyptus xylans

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christian Sieveking Moreno
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 65


Nyckelord

Biorefineries, Eucalyptus globulus, Hemicellulose, Kraft cooking, Mechanical properties, Oxygen delignification, Pinus radiata, solubility, Xylan

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:21