Att främja de äldres psykiska hälsa – psykosociala faktorer och insatser

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Forsman Anna K, Nordmyr Johanna, Säätelä Sirkku, Nyqvist Fredrica
Editors: Juha Moring, Anne Martins, Airi Partanen, Esa Nordling, Viveca Bergman
Place: Helsinki
Publication year: 2012
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Book title: Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Kehittyviä käytäntöjä 2011
Title of series: THL Raportti
Number in series: 46/2012
Start page: 27
End page: 32
ISBN: 978-952-245-683-0
eISBN: 978-952-245-684-7
ISSN: 1798-0070

Last updated on 2020-20-09 at 05:46