Revisiting the Entrepreneurial Mind: Inside the black box: An expanded edition

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malin Brännback, Alan Carsrud
Förlagsort: Springer International Publishing Switzerland
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Springer
Seriens namn: International Studies in Entrepreneurship
Volym: 35
ISBN: 978-3-319-45543-3
eISBN: 978-3-319-45544-0
ISSN: 1572-1922


Nyckelord

Business Strategy/Leadership, Economic Sociology, Entrepreneurship, Organization, Organizational Studies

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:30