Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 791
Artikelns sista sida, sidnummer: 352
ISBN: 9789515832832


Abstrakt

Bertel Gripenberg (1878-1947) räknades under sin livstid till de främsta i finlandssvensk lyrik och nominerades 1931 till Nobelpriset. Efter andra världskriget har hans författarskap omvärderats både av politiska och estetiska skäl. I denna bok diskuteras degraderingen från hyllad och formsäker poet till ideologiskt tvivelaktig versmakare, men framför allt belyses Gripenbergs lyriska produktion under fyrtio år i sitt samspel med en turbulent samtid.

Senast uppdaterad 2020-24-05 vid 05:51