Removal of Intrawall Pores in SBA-15 by Selective Modification

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nina Reichhardt, Tomas Kjellman, Motolani Sakeye, Filip Paulsen, Jan-Henrik Smått, Mika Linden, Viveka Alfredsson
Förläggare: AMER CHEMICAL SOC
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Chemistry of Materials
Tidskriftsakronym: CHEM MATER
Volym: 23
Nummer: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 3400
Artikelns sista sida, sidnummer: 3403
Antal sidor: 4
ISSN: 0897-4756
eISSN: 1520-5002


Nyckelord

intrawall porosity, N(2)-sorption, Pluronic, SBA-15

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 06:27