Hierarchically porous metals and transition metal oxides with well ordered nanostructures

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bakker MG, Grano A, Smatt JH, Sayler F
Förläggare: AMER CHEMICAL SOC
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Abstracts of Papers of the American Chemical Society
Tidskriftsakronym: ABSTR PAP AM CHEM S
Volym: 245
Artikelns första sida, sidnummer: 1443
Artikelns sista sida, sidnummer: 1450
Antal sidor: 1
ISSN: 0065-7727

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 02:27