Measurement and optimization of paper formation

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Wahlström
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 65


Nyckelord

Dewatering, Papermaking, Refining

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 05:24