Experimentell undersökning av tryckfall och svaveldioxidabsorption i textilfilter

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Frej Bjondahl
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 1995

Senast uppdaterad 2019-23-09 vid 05:25