Bubbel

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Simberg Susanna
Förläggare: Tidskrift för Röstforum Riks
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Röstläget : tidskrift för Röstfrämjandet
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 6


Nyckelord

phonation, resonance tube, voice

Senast uppdaterad 2020-13-08 vid 04:56