Rysslandsföreningen i Åbo : en 70 år lång bro av vänskap

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Daria Radchenko, Larisa Mokroborodova, Martina Björklund
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 83
Artikelns sista sida, sidnummer: 96

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:40