Stadsplanering i flera tidsperspektiv. Recension av Olsson, Krister och Nilsson, Daniel (red.), Det förflutna i framtidens stad. Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Nordic Academic Press, Lund 2014

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Charlotte Palmgren
Förläggare: föreningen Granskaren rf
Förlagsort: Finland
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 121
Artikelns sista sida, sidnummer: 123

Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 05:40