Quantitative refinement of reaction models

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bogdan Iancu, Elena Czeizler, Eugen Czeizler, Ion Petre
Förläggare: Old City Publishing, Inc.
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: International Journal of Unconventional Computing
Volym: 8
Nummer: 5-6
Artikelns första sida, sidnummer: 529
Artikelns sista sida, sidnummer: 550
eISSN: 1548-7202

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 06:07