Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Petersson, Patrik Hettula, Laura Hollsten
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Historiska Samfundet i Åbo r.f.
Nummer i serien: Nr.15
ISBN: 978-952-68515-1-8
eISBN: 978-952-68515-2-5


Dokument


Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 03:53