Barndomen berättad i en mångfald valörer. Barnboksåret 2016

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 48

Senast uppdaterad 2020-02-10 vid 01:08