Analysis of costs within Wärtsilä's nuclear business and development of costing method

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emilie Lassfolk
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 94

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:40