Synthesis and characterization of metal modified solid heterogeneous catalysts : application of Raman spectroscopy

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Uliana Akhmetzyanova
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:43