Den relationella estetikens plats i framtida bildkonstundervisning

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Hannah Kaihovirta-Rosvik
Editors: Eva Ahlskog-Björkman, Marina Lundkvist
Place: Vasa
Publication year: 2011
Book title: Pedagogiska rum i fokus : lärande i ett framtidsperspektiv
Title of series: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 32
Start page: 60
End page: 71
ISBN: 978-952-12-2665-6
ISSN: 1458-7777

Last updated on 2020-03-06 at 03:39