Stepwise Development of Simulink Models Using the Refinement Calculus Framework

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Lionel Morel, Marina Waldén
Redaktörer: Jones CB, Liu Z, Woodcock J
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2007
Förläggare: Springer, Springer
Moderpublikationens namn: Theoretical Aspects of Computing - ICTAC2007 - 4th International Colloquium Macao, China, September 26-28, 2007 Proceedings
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Nummer i serien: 4711
Artikelns första sida, sidnummer: 79
Artikelns sista sida, sidnummer: 93
ISBN: 978-3-540-75290-5
eISBN: 978-3-540-75292-9
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 03:41

Dela länk