Introduktion/Introduction. Tema: Det nordiska deckarundret: från Sventon till Simukka/Nordic Noir in Children's Crime: from Sventon to Simukka

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Moderpublikationens namn: Barnboken
Volym: 39
eISSN: 2000-4389

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 04:31