Business models for a sustainable biogas production and transportation system

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anastasia Tsvetkova, Magnus Gustafsson, Robert Stoor
Redaktörer: Mia Savolainen
Förlagsort: Jyväskylä
Publiceringsår: 2011
Förläggare: FINBIO
Moderpublikationens namn: Proceedings of the International Nordic Bioenergy 2011, 5-9 September 2011, Jyväskylä, Finland
Artikelns första sida, sidnummer: 357
Artikelns sista sida, sidnummer: 364
ISBN: 978-952-5135-51-0


Nyckelord

Biofuel, Biogas, Business models, Traffic fuel

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:16