Chemically reduced graphene oxide and its water barrier properties

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ngoc Minh Nguyen Huynh
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 65

Senast uppdaterad 2019-18-11 vid 05:03