Formal Approach to Agent-Based Dynamic Reconfiguration in Networks-On-Chip

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sergey Ostroumov, Leonidas Tsiopoulos, Juha Plosila, Kaisa Sere
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Journal of Systems Architecture
Volym: 59
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 709
Artikelns sista sida, sidnummer: 728

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 04:44